Cap

Planlama ve İş Programı Yönetimi

Haber detay

Planlama ve İş Programı Yönetimi

İnşaat projelerinde iyi bir planlama, belirsizlikleri azaltır, hedeflerin daha net bir şekilde ortaya konulmasını sağlar, verimliliği artırır. Doğası gereği kompleks inşaat projelerinin planlama çalışmaları, iş kalemlerinin zamansal ve iş gücü tahminlerini barındırır. İş programı bütçe çalışmaları ile bir bütündür. Proje boyunca oluşturulan kaynakları yüklenmiş iş programları güncellenip, işin zamanında ve bütçesinde tamamlanması için öneriler Mekatronik Yapı tarafından işverene sunulur.